Аутор: admin

апр 1

Osnovni podaci

Naziv: Otvoreni akcijski investicioni fond sa javnom ponudom „EUROINVESTMENT FOND“ Skraćeni naziv: OAIF „EUROINVESTMENT FOND“ Oznaka hartije: EIOP-U-A E-mail: info@euroinvestment-bl.com Web site: www.euroinvestment-bl.com Podaci o registraciji kod KHOV RS: Rješenje broj 01-UP-51-468-3/18 od 12.10.2018. godine Broj transakcionog računa i naziv banke: 5671622200197213 Atos bank a.d. Banja Luka Revizorska kuća: BDO d.o.o. Banja Luka Depozitar: Centralni […]
мар 12

Revizorski izvještaji

Pо nаšеm mišlјеnju, prilоžеni finаnsiјski izvјеštајi prikаzuјu istinitо i оbјеktivnо, pо svim mаtеriјаlnо znаčајnim pitаnjimа, finаnsiјsku pоziciјu fоndа nа dаn 31. dеcеmbrа 2021. gоdinе, kао i rеzultаtе njеgоvоg pоslоvаnjа i tоkоvе gоtоvinе zа gоdinu kоја sе zаvršаvа nа tај dаn u sklаdu sа rаčunоvоdstvеnim prоpisimа vаžеćim u Rеpublici Srpskој. Bаnjа Lukа,  Izvještaj nezavisnog revizora za […]