Osnovni podaci

Puni naziv:     Društvo za upravljanje investicionim fondovima Euroinvestment a.d.
   
Skraćeni naziv:    DUIF Euroinvestment a.d.
   
Sjedište Društva:     Banja Luka, Njegoševa 50
   
Telefon:     051/355 980
   
Faks:     051/355 981
   
E-mail:     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   
Web site:     www.euroinvestment-bl.com
   
Naziv registarskog suda:     Osnovni sud u Banjoj Luci
   
Broj i datum upisa:     U/I -1804/2000 od 13.09.2000. god.
                                 071-0-Reg.-07-000774 od 30.04.2007.g
   
Broj registarskog uloška:     1-11739-00
   
Matični broj:     01935780
   
Osnovni kapital:     600.000,00 KM
   
Ukupan broj emitovanih akcija:     60
   
Nominalna vrijednost akcije:     10.000,00 KM
   
Transakcioni Računi:    

567 162 220 00741 20
Sberbank a.d. Banja Luka

551 790 221 18098 82
UniCredit Bank a.d. Banja Luka

Podaci o dozvoli KHOV RS:     Rješenje br. 01-UP-041-1213/07
   
Radno vrijeme:     radnim danima od 08:00 do 16:00h
   
Ime i prezime zakonskih zastupnika:  

Izvršni direktor     Radislav Vujadin 
Br.rješenja: 01-UP-51-713-3/16
Važi od 25.10.2016. do 25.10.2021.g.

Izvršni direktor     Danijela Puzić
Br.rješenja: 01-UP-51-714-3/16
Važi od 25.10.2016. do 25.10.2021.g.  

Biografije_izvrsnih direktora

Podaci o saglasnosti KHOV RS:     rješenje br. 01-up-041-4549/07
   
Visina naknade za upravljanje:     3.2%

Investicioni menadžeri:

Dragana Pašić - dozvola br. 04-4-140/16 na periodod 05.08.2016.g. - 05.08.2018.g. Rjesenje KHoV br. 01-UP-57-550-1/16

Boris Tomić - dozvola br. 04-4-141/16 na periodod 05.08.2016.g. - 05.08.2018.g. Rjesenje KHoV br. 01-UP-57-551-1/16

Interni revizor - Nataša Brkić 

Sekretar društva     Božana Mirjanić

Strucni saradnik u jedinici za kontrolu    Mirza Alijagic

Strucni saradnik u jedinici za podrsku     Dejan Mijatovic
    
Računovođa     Stanojčić Gordana
Poslovi vođenja poslovnih knjiga
Ugovor sa agencijom AC/GMS Banja Luka, agencija za računovodstvo i consulting