Upravni odbor:    

George Killas - predsjednik
Rješenje br. 01-UP-051-562/13 od 28.03.2013.g. 


Danijela Puzić - član
Rješenje br. 01-UP-58-336-5/15 od 17.07.2015.g.


Gordana Stanojčić - član
Rješenje br. 01-UP-52-414-2/14 od 26.06.2014.g.

Biografije_clanova_upravnog_odbora