Depozitar Euroinvestment fonda ad Banjaluka je Centralni registar hartija od vrijednosti Republike Srpske ad Banjaluka sa sjedištem u ulici Sime Šolaje 1. 78000 Banja Luka