Категорија: Opšti podaci

мар 5

Zaposleni

Danijela Puzić – izvršni direktor Društva Rješenje KHOV RS broj 01-UP-51-625-2/21 od 01.11.2021. godine Radislav Vujadin – izvršni direktor Društva i investicioni menadžer Rješenje KHOV RS broj 01-UP-51-624-1/21 od 01.11.2021. godine Dozvola broj 04-4-153/19 sa rokom važenja do 08.05.2023. godine Rješenje KHOV RS broj 01-UP-57-267-1/21 od 23.04.2021. godine Dragana Pašić – viši rukovodilac Operativne jedinice […]
мар 5

Upravni odbor

George Killas – predsjednik Rješenje KHOV RS broj 01-UP-51-322-10-17G/18 od 02.02.2018. godine   Danijela Puzić – član Rješenje KHOV RS broj 01-UP-51-322-9-17G/18 od 02.02.2018. godine   Gordana Stanojčić – član Rješenje KHOV RS broj 01-UP-51-322-11-17G/18 od 02.02.2018. godine
мар 5

Osnovni podaci

Naziv: Društvo za upravljanje investicionim fondovima „EUROINVESTMENT“ a.d. Banja Luka Skraćeni naziv: DUIF „EUROINVESTMENT“ a.d. Banja Luka Adresa sjedišta: Njegoševa br. 50. 78000 Banja Luka, Republika Srpska, BiH Telefon: + 387 51 355 980 Faks: + 387 51 355 981 E-mail: info@euroinvestment-bl.com Web site: www.euroinvestment-bl.com Naziv registarskog suda: Okružni privredni sud Banja Luka Broj i […]