Revizorski izvještaji

12 мар    Izvještaji Fonda

Po našem mišlјenju, priloženi finansijski izvještaji istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim pitanjima, prikazuju finansijski položaj Fonda na dan 31. decembra 2023. godine, njegovu finansijsku uspješnost i tokove gotovine za period koji se završava na taj dan, u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja (MSFI) koji su u primjeni u Republici Srpskoj.

 

 

Izvještaj nezavisnog revizora za 2023. godinu

Izvještaj nezavisnog revizora za 2022. godinu

Izvještaj nezavisnog revizora za 2021. godinu

Izvještaj nezavisnog revizora za 2020. godinu


Izvještaj nezavisnog revizora za 2019. godinu


Izvještaj nezavisnog revizora za 2018. godinu

By