Zaposleni

5 мар    Opšti podaci

Danijela Puzić – izvršni direktor Društva

Rješenje KHOV RS broj 01-UP-51-625-2/21 od 01.11.2021. godine

Dragana Pašić – Izvršni direktor Društva i viši rukovodilac Operativne jedinice / 
Front office – investicioni menadžer

Rješenje KHOV RS broj 01-UP-51-604-4/22 od 08.12.2022. godine

Dozvola broj 04-4-140/16 sa rokom važenja do 05.08.2024. godine

Rješenje KHOV RS broj 01-UP-57-384-1/22 od 22.07.2022. godine

                                                      

Boris Tomić – viši rukovodilac Jedinice za kontrolu / Middle office – investicioni menadžer

Dragana Barac – stručni saradnik u Jedinici za podršku / Back office – ovlašteni računovođa

Nataša Brkić – interni revizor

Božana Mirjanić – poslovni administrator

By