Izvještaj o glasanju sa skupština emitenata

5 мар    EMITENTI

IZVJEŠTAJI O GLASANJU 2023.g.

ZP Rudnik i TE Ugljevik a.d. Ugljevik-izvjestaj sa skupstine odrzane dana 15.09.2023.g.

ZP “Hidroelektrane na Drini” a.d. Višegrad-izvjestaj sa skupstine odrzane dana 27.07.2023.g.

ZP Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje-izvjestaj sa skupstine odrzane dana 14.07.2023.g.

ZP Rudnik i TE Ugljevik a.d. Ugljevik-izvjestaj sa skupstine odrzane dana 18.07.2023.g.

ZP „Elektrokrajina“ a.d. Banjaluka- izvjestaj sa skupstine odrzane dana 04.07.2023.g.

ZP “Hidroelektrane na Vrbasu” a.d. M. Grad-izvjestaj sa skupstine odrzane dana 11.07.2023.g.

Telekomunikacije Republike Srpske a.d. Banja Luka-izvjestaj sa skupstine odrzane dana 30.06.2023.g.

ZP Rudnik i TE Gacko a.d. Gacko-izvjestaj sa skupstine odrzane dana 30.06.2023.g.

Rafinerija nafte Brod a.d. Brod-izvjestaj sa skupstine odrzane dana 23.06.2023.g.

ZP Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje-izvjestaj sa skupstine odrzane dana 23.06.2023.g.

ZP Rudnik i TE Ugljevik a.d. Ugljevik-izvjestaj sa skupstine odrzane dana 19.05.2023.g.

ZP Rudnik i TE Ugljevik a.d. Ugljevik-izvjestaj sa skupstine odrzane dana 18.04.2023.g.

ZP Rudnik i TE Gacko a.d. Gacko-izvjestaj sa skupstine odrzane dana 11.04.2023.g.

ZP Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje-izvjestaj sa skupstine odrzane dana 31.03.2023.g.

ZP “Hidroelektrane na Drini” a.d. Višegrad-izvjestaj sa skupstine odrzane dana 03.03.2023.g.

ZP Rudnik i TE Gacko a.d. Gacko-izvjestaj sa skupstine odrzane dana 28.02.2023.g.

ZP “Hidroelektrane na Vrbasu” a.d. M. Grad-izvjestaj sa skupstine odrzane dana 24.02.2023.g.

ZP Rudnik i TE Ugljevik a.d. Ugljevik-izvjestaj sa skupstine odrzane dana 17.02.2023.g.

ZP Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje-izvjestaj sa skupstine odrzane dana 17.02.2023.g.

ZP Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje-izvjestaj sa skupstine odrzane dana 01.02.2023.g.

ZP „Elektrokrajina“ a.d. Banjaluka- izvjestaj sa skupstine odrzane dana 27.01.2023.g.