Naslovna

  Datum vrednovanja Neto vrijednost imovine Fonda (KM) Neto vrijednost imovine po udjelu (KM) Dnevna promjena
Euroinvestment Fond

16.05.2024.

10.984.403,12

16,9507

↓0,12%

O Društvu

Društvo za upravljanje privatizacionim investicionim fondovima „EUROINVESTMENT“ a.d. Banja Luka osnovano je 2000. godine u skladu sa Zakonom o privatizacionim investicionim fondovima i društvima za upravljanje privatizacionim fondovima, a sa ciljem osnivanja privatizacionog investicionog fonda sa javnom ponudom, odnosno prikupljenim i ulaganjem vaučera građana u preduzeća u procesu privatizacije, te upravljanjem vlasničkim hartijama u akcionarskim društvima u ime i za račun akcionara fonda