Категорија: OAIF EUROINVESTMENT FOND

апр 1

Osnovni podaci

Naziv: Otvoreni akcijski investicioni fond sa javnom ponudom „EUROINVESTMENT FOND“ Skraćeni naziv: OAIF „EUROINVESTMENT FOND“ Oznaka hartije: EIOP-U-A E-mail: info@euroinvestment-bl.com Web site: www.euroinvestment-bl.com Podaci o registraciji kod KHOV RS: Rješenje broj 01-UP-51-468-3/18 od 12.10.2018. godine Broj transakcionog računa i naziv banke: 5671622200197213 Atos bank a.d. Banja Luka Revizorska kuća: BDO d.o.o. Banja Luka Depozitar: Centralni […]
мар 12

Revizorski izvještaji

Po našem mišlјenju, priloženi finansijski izvještaji istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim pitanjima, prikazuju finansijski položaj Fonda na dan 31. decembra 2022. godine, njegovu finansijsku uspješnost i tokove gotovine za period koji se završava na taj dan, u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja (MSFI) koji su u primjeni u Republici Srpskoj.     […]
мар 12

Finansijski izvještaji

Mjesečni finansijski izvještaji Finansijski izvještaj za mjesec april 2023.g. Finansijski izvještaj za mjesec mart 2023.g. Finansijski izvještaj za mjesec februar 2023.g. Finansijski izvještaj za mjesec januar 2023.g.   Mjesecni izvjestaji 2022.g. Mjesečni izvještaji 2021.g. Mjesečni izvještaji 2020.g. Mjesečni izvještaji 2019.g.   Kvartalni finansijski izvještaji Finansijski izvještaj za prvi kvartal 2023. godine Finansijski izvještaj za treći […]