Категорија: OAIF EUROINVESTMENT FOND

апр 1

Osnovni podaci

Naziv: Otvoreni akcijski investicioni fond sa javnom ponudom „EUROINVESTMENT FOND“ Skraćeni naziv: OAIF „EUROINVESTMENT FOND“ Oznaka hartije: EIOP-U-A E-mail: info@euroinvestment-bl.com Web site: www.euroinvestment-bl.com Podaci o registraciji kod KHOV RS: Rješenje broj 01-UP-51-468-3/18 od 12.10.2018. godine Broj transakcionog računa i naziv banke: 5671622200197213 Atos bank a.d. Banja Luka Revizorska kuća: BDO d.o.o. Banja Luka Depozitar: Centralni […]
мар 12

Revizorski izvještaji

Pо nаšеm mišlјеnju, prilоžеni finаnsiјski izvјеštајi prikаzuјu istinitо i оbјеktivnо, pо svim mаtеriјаlnо znаčајnim pitаnjimа, finаnsiјsku pоziciјu fоndа nа dаn 31. dеcеmbrа 2021. gоdinе, kао i rеzultаtе njеgоvоg pоslоvаnjа i tоkоvе gоtоvinе zа gоdinu kоја sе zаvršаvа nа tај dаn u sklаdu sа rаčunоvоdstvеnim prоpisimа vаžеćim u Rеpublici Srpskој. Bаnjа Lukа,  Izvještaj nezavisnog revizora za […]
мар 12

Finansijski izvještaji

Mjesečni finansijski izvještaji Finansijski izvještaj za mjesec oktobar 2022.g. Finansijski izvještaj za mjesec septembar 2022.g. Finansijski izvještaj za mjesec august 2022.g. Finansijski izvještaj za mjesec jul 2022.g. Finansijski izvještaj za mjesec jun 2022.g. Finansijski izvještaj za mjesec maj 2022.g. Finansijski izvještaj za mjesec april 2022.g. Finansijski izvještaj za mjesec mart 2022.g. Finansijski izvještaj za mjesec […]