Категорија: Izvještaji Fonda

мар 12

Revizorski izvještaji

Po našem mišlјenju, priloženi finansijski izvještaji istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim pitanjima, prikazuju finansijski položaj Fonda na dan 31. decembra 2023. godine, njegovu finansijsku uspješnost i tokove gotovine za period koji se završava na taj dan, u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja (MSFI) koji su u primjeni u Republici Srpskoj.     […]
мар 12

Finansijski izvještaji

Mjesečni finansijski izvještaji Finansijski izvještaj za mjesec april 2024. godine Finansijski izvještaj za mjesec mart 2024. godine Finansijski izvještaj za mjesec februar 2024. godine Finansijski izvještaj za mjesec januar 2024. godine     Mjesečni izvještaji 2023. godine Mjesečni izvještaji 2022. godine Mjesečni izvještaji 2021. godine Mjesečni izvještaji 2020. godine Mjesečni izvještaji 2019. godine   Kvartalni […]