Категорија: Izvještaji Fonda

мар 12

Revizorski izvještaji

Po našem mišlјenju, priloženi finansijski izvještaji istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim pitanjima, prikazuju finansijski položaj Fonda na dan 31. decembra 2022. godine, njegovu finansijsku uspješnost i tokove gotovine za period koji se završava na taj dan, u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja (MSFI) koji su u primjeni u Republici Srpskoj.     […]
мар 12

Finansijski izvještaji

Mjesečni finansijski izvještaji Finansijski izvještaj za mjesec april 2023.g. Finansijski izvještaj za mjesec mart 2023.g. Finansijski izvještaj za mjesec februar 2023.g. Finansijski izvještaj za mjesec januar 2023.g.   Mjesecni izvjestaji 2022.g. Mjesečni izvještaji 2021.g. Mjesečni izvještaji 2020.g. Mjesečni izvještaji 2019.g.   Kvartalni finansijski izvještaji Finansijski izvještaj za prvi kvartal 2023. godine Finansijski izvještaj za treći […]