Категорија: Izvještaji Fonda

мар 12

Revizorski izvještaji

Po našem mišlјenju, priloženi finansijski izvještaji istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim pitanjima, prikazuju finansijski položaj Fonda na dan 31. decembra 2022. godine, njegovu finansijsku uspješnost i tokove gotovine za period koji se završava na taj dan, u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja (MSFI) koji su u primjeni u Republici Srpskoj.     […]
мар 12

Finansijski izvještaji

Mjesečni finansijski izvještaji Finansijski izvještaj za mjesec novembar 2023.godine Finansijski izvještaj za mjesec oktobar 2023.godine Finansijski izvještaj za mjesec septembar 2023.godine Finansijski izvještaj za mjesec avgust 2023. godine Finansijski izvještaj za mjesec jul 2023. godine Finansijski izvještaj za mjesec jun 2023. godine Finansijski izvještaj za mjesec maj 2023. godine Finansijski izvještaj za mjesec april 2023. […]