Аутор: Božana Mirjanić

мај 21

Informacija o načinu izjavljivanja prigovora na rad Društva

Društvo za upravljanje investicionim fondovima „Euroinvestment“ a.d. Banja Luka U skladu sa članom 31v. Zakona o investicionim fondovima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 92/06 i 82/15) i člana 15. Pravilnika o poslovanju društva za upravljanje investicionim fondovima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 105/15, 24/17 i 116/18), obajvljujemo INFORMACIJU o načinu izjavljivanja prigovora investitora investicionog fonda […]