Neto vrijednost imovine OAIF EUROINVESTMENT FOND na dan 12.06.2024. godine

мај 21

Informacija o načinu izjavljivanja prigovora na rad Društva

Društvo za upravljanje investicionim fondovima „Euroinvestment“ a.d. Banja Luka U skladu sa članom 31v. Zakona o investicionim fondovima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 92/06 i 82/15) i člana 15. Pravilnika o poslovanju društva za upravljanje investicionim fondovima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 105/15, 24/17 i 116/18), obajvljujemo INFORMACIJU o načinu izjavljivanja prigovora investitora investicionog fonda […]
апр 1

Osnovni podaci

Naziv: Otvoreni akcijski investicioni fond sa javnom ponudom „EUROINVESTMENT FOND“ Skraćeni naziv: OAIF „EUROINVESTMENT FOND“ Oznaka hartije: EIOP-U-A E-mail: info@euroinvestment-bl.com Web site: www.euroinvestment-bl.com Podaci o registraciji kod KHOV RS: Rješenje broj 01-UP-51-468-3/18 od 12.10.2018. godine Broj transakcionog računa i naziv banke: 5671622200197213 Atos bank a.d. Banja Luka                 […]